Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kolejna habilitacja na Wydziale11.10.2016 17:43

W dniu 3 października 2016 r. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz odebrała z rąk prof. dr hab. Antoniego Różalskiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, dyplom doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii.

Zainteresowania badawcze dr hab. Izabeli Sadowskiej-Bartosz skupiały się wokół kilku głównych zagadnień: neuropatologii rozwoju mózgu, taksonomii molekularnej owadów, indukcji stresu oksydacyjnego przez pestycydy i wybrane choroby (zwłaszcza astmę, mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane i miastenię), ochrony przed stresem oksydacyjnym przez wybrane leki oraz poszukiwaniem nowych leków przeciwnowotworowych z grupy inhibitorów glikolizy. Seria Jej prac, stanowiąca podstawę habilitacji, dotyczyła wybranych nieenzymatycznych modyfikacji białek i możliwości przeciwdziałania im. Istotnym elementem Jej osiągnięcia habilitacyjnego zatytułowanego „Zapobieganie wybranym nieenzymatycznym modyfikacjom białek przez naturalne i syntetyczne antyoksydanty” było wykazanie przeciwdziałania glikacji oraz nitracji białek przez syntetyczne stabilne wolne rodniki nitroksylowe. Obie modyfikacje białek są istotne z punktu widzenia zdrowia człowieka, gdyż nadmierna glikacja białek obserwowana jest w cukrzycy, zaś podwyższona nitracja białek charakteryzuje pewne choroby neurodegeneracyjne. W tym sensie przedmiot badań dr hab. I. Sadowskiej-Bartosz  jest istotny i ma implikacje dla etiologii, profilaktyki i terapii tych chorób. Stopień naukowy doktora habilitowanego nadała dr I. Sadowskiej-Bartosz Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 28 czerwca 2016 r.

            Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz była wykonawcą lub głównym wykonawcą w czterech grantach krajowych, a w jednym (Iuventus Plus) pełniła funkcję kierownika. Odbyła kilka staży naukowych, m.in. kilkutygodniowe staże na uniwersytetach w Sydney, Singapurze, Lorraine, Christchurch, Krakowie (UJ) oraz pięciomiesięczny staż na Uniwersytecie Łódzkim. Jest laureatką m.in. Young Investigator Award przyznawanej przez Society for Free Radical Research.  Jest autorką lub współautorką 46 publikacji o łącznej wartości impact factor  91.029  i liczbie punktów MNiSW równej 899 oraz czterech rozdziałów w książkach. Wartość indeksu Hirscha Jej dorobku naukowego wynosi 9. Jej prace cytowane były 190 razy.

Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Andrzej Kruk, dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow