Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

 

kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU       

 

 poziom kształcenia

 I stopień

 liczba semestrów

 7

 profil kształcenia

 ogólnoakademicki

 kształcenie w obszarach:

    - nauk rolniczych, weterynaryjnych i leśnych

    - nauk technicznych

  - sztuki

 tytuł zawodowy absolwenta

 inżynier architektury krajobrazu

                                                                                   

poziom kształcenia

 II stopień

 liczba semestrów

 3

 profil kształcenia

 ogólnoakademicki

 kształcenie w obszarze:

 - - nauk rolniczych, weterynaryjnych i leśnych

    - nauk technicznych

  - sztuki

 tytuł zawodowy absolwenta

 magister inżynier architekt krajobrazu

 specjalności:

 - Architektura krajobrazu terenów miejskich

- Kształtowanie krajobrazu terenów niezurbanizowanych

 

Na studiach I stopnia studenci nabywają wiedzę z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i leśnych, nauk technicznych i z zakresu sztuk. Przedmioty kierunkowe pozwalają na zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do oceny stanu środowiska naturalnego, jego kształtowania i ochrony, wykonywania inwentaryzacji terenu i zieleni istniejącej, a także doboru odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Przedmioty związane z teorią projektowania obiektów architektury krajobrazu i praktyczne zajęcia, w ramach których realizowane są tematy we współpracy z urzędami oraz instytucjami kultury, dają możliwość styczności z realiami projektowania w różnej skali, począwszy od ogrodu przydomowego, poprzez małe skwery, parki miejskie, węzły i ciągi komunikacyjne, tereny rekreacyjne, aż po obszary związane z obiektami użyteczności publicznej. Obowiązkowe praktyki zawodowe umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących m.in. wykonywania rysunków i przedstawień malarskich, inwentaryzacji zieleni i obiektów małej architektury, czy pielęgnacji roślinności.


Studenci studiów II stopnia poszerzają swoją wiedzę oraz doskonalą i nabywają nowe umiejętności w zakresie ochrony, kształtowania i projektowania krajobrazu. Dzięki dwóm specjalnościom: Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich oraz Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych, mają możliwość pogłębiania wiedzy zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Studenci zdobywają wiedzę potrzebną do realizowania projektów w skali regionu, związanych z ochroną, rekultywacją, czy rewaloryzacją krajobrazu na obszarach miast, wsi oraz krajobrazu otwartego.


W przedmiotach kierunkowych jest kładziony nacisk na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu metod analizy krajobrazu, modelowania graficznego i ochrony krajobrazu. Natomiast przedmioty specjalnościowe umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z kolejnymi etapami procesu projektowania – od analiz, poprzez formułowanie wniosków, wytycznych i założeń projektowych. Szczególnie istotne w opracowywanych tematach jest praca studentów w konkretnej, dostępnej lokalizacji i możliwość weryfikacji zaproponowanych rozwiązań poprzez wizje terenowe. Dzięki realizacji części tematów projektowych w grupach, absolwenci nabywają kompetencji społecznych tj. umiejętność pracy w zespole. Realizowane ćwiczenia terenowe, na obu specjalnościach, dają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej i nabywania praktycznego doświadczenia zawodowego.

Studenci studiów I i II stopnia mają możliwość uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach związanych z działalnością kół naukowych, konkursach realizowanych m.in. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, a także z powstałym niedawno przy Katedrze Agroekologii i Zakładzie Architektury Krajobrazu, podkarpackim oddziałem SPAK-u. Studenci mogą także rozwijać swoje zainteresowania naukowe, poprzez uczestnictwo w sesjach kół naukowych, czy współpracę z czasopismem naukowym TOPIARIUS. Studia krajobrazowe, prowadzonym przez Zakład Architektury Krajobrazu.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w różnego typu jednostkach, począwszy od firm zajmujących się realizacją i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, a także jednostek zajmujących się handlem i dystrybucją roślin i urządzeń technicznych, związanych z projektowaniem takich obiektów. Absolwenci mogą podjąć także pracę w jednostkach administracji samorządowej.

Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwenci są przygotowani to współpracy z jednostkami opracowującymi strategie, studia i projekty zagospodarowania przestrzennego, w zarządach zieleni miejskiej, parkach narodowych i krajobrazowych. Istnieje dla nich także możliwość zatrudnienia
w ośrodkach naukowo-badawczych, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą problematyką krajobrazową. Posiadając wiedzę i umiejętności zarówno w przygotowaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej różnej skali obiektów architektury krajobrazu, a także
w wykonaniu i pielęgnacji takich obiektów, absolwenci mogą prowadzić prywatną działalność doradczą i wykonawczą związaną z architekturą krajobrazu.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow