Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Awans naukowy pracownika Wydziału26.11.2018 09:45

Miło nam poinformować, że Pani dr Jadwiga Stanek-Tarkowska, pracownik Katedry Gleboznawstwa Chemii Środowiska i Hydrologii, uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, nadany przez Radę Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 22 listopada 2018r.
Cykl siedmiu publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego pod wspólnym tytułem „Wpływ systemów uprawy roli i odłogowania na właściwości fizyczne, chemiczne i aktywność biologiczną gleb” dotyczył oceny wpływu stosowania zróżnicowanych systemów uprawy roli (tradycyjnej i uproszczonej) i odłogowania na wybrane właściwości fizyczne, chemiczne i aktywność biologiczną gleb (różnorodność biologiczną) na terenie Podkarpacia. Realizacja ogólnego celu pracy była możliwa dzięki sformułowaniu szczegółowych celów badań polegających na ocenie wpływu stosowania tradycyjnej i uproszczonej uprawy roli oraz odłogowania na: 
- właściwości fizyczne gleb (gęstość objętościową, zawartość wody oraz stabilność gleb w wodzie na podstawie zawartości łatwo dyspergującego iłu),
- właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleb (odczyn, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego oraz przyswajalnych form potasu, fosforu i magnezu),
- aktywność biologiczną gleb (różnorodności zbiorowisk okrzemek). 
Rolnictwo jest elementarną działalnością człowieka, która umożliwia stabilny i trwały rozwój cywilizacji ludzkiej. Działalność rolnicza może negatywnie i pozytywnie oddziaływać na środowisko. Na przestrzeni ostatnich dekad ubiegłego wieku nastąpiły istotne zmiany w agrotechnice tzn. technologii przygotowania roli pod zasiew. Towarzyszy temu proces odejścia od tradycyjnego modelu produkcji rolniczej – uprawy konwencjonalnej (płużnej) na rzecz stosowania zróżnicowanych systemów upraw roli: zredukowanego, uproszczonego czy siewu bezpośredniego. Utrzymanie bioróżnorodności jest niezbędne do podtrzymania funkcji i procesów ekologicznych, które zapewniają żyzność gleby i produktywność ekosystemów rolniczych. Jednym ze wskaźników bioróżnorodności są glony glebowe. W badaniach własnych autorka, jako wskaźnik bioróżnorodności w środowisku glebowym wybrała mikroorganizmy z gromady Bacillariophyceae – okrzemki, które w środowisku wodnym są powszechnie stosowane jako wskaźnik czystości wód. Dotychczas niewiele jest opracowań w światowej literaturze, które jako wskaźnik bioróżnorodności obejmują okrzemki rozwijające się w ekosystemach glebowych.
Badania dr hab. Jadwigi Stanek-Tarkowskiej nad zbiorowiskami okrzemek rozwijającymi się na glebach wskazują, że należy w przyszłości te organizmy wykorzystać jako wskaźniki jakości środowiska glebowego. Dlatego, że są one bardzo czułe i szybko reagują na zmiany w środowisku glebowym, podobnie jak w środowisku wodnym.
Efektem Jej badań było opisanie trzech nowych dla świata gatunków okrzemek, a prace dr hab. Jadwigi Stanek-Tarkowskiej są wysoko oceniane przez specjalistów z dziedziny agronomii i algologii. Publikacje Jej ukazują się w wysoko punktowanych czasopismach w kraju i zagranicą. Potwierdzeniem wartości tych prac są liczne cytowania w światowej rangi czasopismach naukowych.
Składamy wyrazy uznania Pani dr hab. Jadwigi Stanek-Tarkowskiej  z osiągniętego sukcesu naukowego. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, życząc nieustającej satysfakcji z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjej, oraz pomyślności w życiu osobistym.
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow