Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Habilitacja w Katedrze Produkcji Roślinnej - pierwsza przeprowadzona na Wydziale Biologiczno-Rolniczym13.12.2016 08:12

Dnia 16 listopada 2016 roku w siedzibie Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ul. Ćwiklińskiej 1, na zaproszenie Dziekana dr hab. inż. Prof. UR Czesława Puchalskiego, odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jana Buczka. Wynikiem posiedzenia było podjęcie uchwały o pozytywnej opinii Komisji ds. przewodu habilitacyjnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Janowi Buczkowi i przekazanie uchwały wraz z dokumentacją Dziekanowi Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

           

Dnia 8 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr inż. Janowi Buczkowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Stopień został nadany na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz obejmującego cykl publikacji osiągnięcia naukowego zatytułowanego „Ocena wybranych czynników agrotechnicznych w efektywności uprawy form jarych i ozimych pszenicy”. 

           

Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Jana Buczka są ukierunkowane na trzy podstawowe zagadnienia.  Wiodące związane jest z problematyką technologii produkcji roślin zbożowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków siedliskowych i wielu czynników agrotechnicznych wpływających na plonowanie zbóż ozimych i jarych uprawianych w siewie czystym, mieszanek zbożowych o różnym składzie komponentów, roślin bobowatych i rzepaku. W dorobku są też wątki obejmujące problem zanieczyszczenia środowiska rolniczego czy też badania dotyczące zagospodarowania i kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa podkarpackiego a także bilansowania substancji organicznej, istotne ze względu na niewystarczające wykorzystywanie nawozów organicznych w warunkach polskiego rolnictwa. Ponadto badania dotyczące możliwości ograniczania stosowania środków chemicznych do odchwaszczania plantacji pszenicy wychodzą naprzeciw wprowadzonemu, obligatoryjnemu stosowaniu w produkcji roślinnej zasad Integrowanej Ochrony Roślin obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku.

           

Szczególne miejsce w dorobku naukowym Habilitanta zajmują wyniki badań w zakresie doskonalenia technologii produkcji pszenicy, zwłaszcza jej nowych odmian mieszańcowych, wchodzących dopiero do uprawy w Polsce po zarejestrowaniu w 2016 roku przez COBORU pierwszej hybrydowej odmiany Hybery oraz uprawianych już odmian z unijnego katalogu CCA. Badania te prowadzone w ramach grantu NCN wniosły szereg informacji do piśmiennictwa naukowego jak i praktyki rolniczej z zakresu podstaw uprawy oraz cech jakościowych pszenic hybrydowych. Rezultaty tych badań zostały przedstawione w cyklu prac opublikowanych w czasopismach Acta Agrophisica, Annales UMCS E, Fragmenta Agronomica, Nauka Przyroda Technologie czy Plant Soil Environment i Journal of Elementology.

           

Gratulujemy Panu Dr hab. inż. Janowi Buczkowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow