Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologiczno – Rolniczym jest integralną częścią Systemu Zapewnienia Jakości na Uniwersytecie Rzeszowskim. System funkcjonuje w taki sposób, aby Dziekan i Rada Wydziału uzyskiwali na bieżąco informacje dotyczące jakości kształcenia, niezbędne do jej doskonalenia przez właściwe planowanie i realizowanie działań korygujących i naprawczych.

Działaniami Systemu objęci są studenci studiów I, II i III stopnia, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy dydaktyczni i administracyjni Wydziału.

Na Wydziale nadzór nad System sprawuje Dziekan. Za wdrożenie i funkcjonowanie odpowiedzialni są Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Osoby pełniące na Wydziale funkcje kierownicze, opiekunowie roczników, członkowie komisji wydziałowych i rad programowych oraz pozostali pracownicy Wydziału, w ramach swoich kompetencji, również uczestniczą w realizacji zadań Systemu

Dla właściwego funkcjonowania Systemu wyznaczono cele i zadania nawiązujące do Misji i Strategii Rozwoju UR i Wydziału. Należą do nich:

  • doskonalenie polityki i procedur zapewnienia jakości kształcenia;
  • okresowy przegląd programów kształcenia oraz efektów kształcenia i metod ich weryfikacji;
  • dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach Wydziału, w oparciu o dobrze przygotowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i nowoczesną infrastrukturę;
  • analiza jakości procesu dyplomowania oraz weryfikacja prac dyplomowych pod kątem naruszenia praw autorskich w oparciu o procedurę antyplagiatową;
  • intensyfikację współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania opinii o programach kształcenia, oczekiwanych kompetencjach absolwentów i monitorowania losów zawodowych absolwentów Wydziału. 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow