Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pomoc materialna

STYPENDIA

na rok akad. 2018/2019 semestr letni

 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 semestr letni zobowiązani są.:

- złożyć wniosek elektronicznie w programie WIRTULANA UCZELNIA.10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia : uzupełnić skład rodziny (nawet jeśli nic się nie zmieniło )

- wydrukować zarejestrowany wniosek i złożyć wraz z  zał. nr 7 ,a przy wniosku o socjalne zwiększone dodatkowo zał. 9F (jeżeli nie zmieniła się sytuacja materialna) , w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799

w terminach:

02.01.2019 do 31.01.2019.

 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 semestr letni ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, lub zmieniła im się sytuacja materialna w stosunku do semestru zimowego zobowiązani są. :

- złożyć wniosek elektronicznie w programie WIRTULANA UCZELNIA.10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia,

- wydrukować zarejestrowany wniosek i złożyć wraz z kompletem wymaganej   dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799

w terminach:

02.01.2019 do 31.01.2019.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz dostępne są również w Dziekanacie (pok. nr 4) oraz wykaz dokumentacji dostępne są również w Dziekanacie (pok. nr 4).

 


 

STYPENDIA

na rok akad. 2018/2019

 

 NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW – dostępny pod niżej podanym linkiem:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2018-2019

 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 zobowiązani są w terminie  od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.:

- złożyć wniosek elektronicznie w programie WIRTULANA UCZELNIA.10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia

- wydrukować zarejestrowany wniosek i złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz wykaz dokumentacji dostępne są również w Dziekanacie (pok. nr 4).

 

 

            WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW ( termin, wnioski) UDZIELA DZIAŁ KSZTAŁCENIA – TEL. 872 – 1025,

ul. Rejtana 16 C, budynek A2 – pokój 107,108.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informacja dla studentów którzy rozpoczynają I rok studiów II stopnia od semestru letniego

Studentom, którzy rozpoczynają I rok studiów II stopnia od semestru letniego w danym roku akademickim, świadczenia pomocy materialnej przyznawane są do końca danego roku akademickiego (na okres 4 miesięcy – od marca do czerwca).
 
Studenci zobowiązani są do złożenia nowego wniosku wraz z załącznikiem nr 7 o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (w wersji elektronicznej i papierowej), bez konieczności składania zaświadczeń o dochodach za poprzedni rok. (jeżeli sytuacja nie uległa zmianie)
 
Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej powinien zawierać uzupełnione przez studenta oświadczenie (str. 3 wniosku) „Oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku 
o stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości w semestrze zimowym roku akademickiego……./…….., IV roku studiów I stopnia stanowią komplet dokumentacji poświadczającej moją sytuację materialną w …………..roku, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym wg stanu na dzień składania niniejszego wniosku.”
 
Termin składania wniosków: 19 luty – 2 marzec 2018

 


UWAGA!!!

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY

PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW w roku akad. 2017/2018

I STOPNIA i II STOPNIA

osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia i II stopnia, mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

- przed uzyskaniem statusu studenta - tylko w wersji papierowej.

 

Wzory druków i wykaz dokumentacji możliwe do pobrania na stronie:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

W przypadku składania wniosku po dniu immatrykulacji, studenci
I roku mają obowiązek wypełnienia i złożenia wniosku elektronicznie.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

I REKRUTACJA : 19.07.2017 – 04.08.2017

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Dworek, ul. Ćwiklińskiej 1, pok. 4a

Poniedziałek – Wtorek – 10.00 – 14.00

Środa  - nieczynne

Czwartek – Piątek – 10.00 – 14.00

 

 


STYPENDIA

na rok akad. 2017/2018

 

 NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW – dostępny pod niżej podanym linkiem:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie  od 22 maja do 15 czerwca 2017 r.:

- złożyć wniosek elektronicznie w programie WIRTULANA UCZELNIA.10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia

- wydrukować zarejestrowany wniosek i złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz wykaz dokumentacji dostępne są również w Dziekanacie (pok. nr 4).

 

            WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW ( termin, wnioski) UDZIELA DZIAŁ KSZTAŁCENIA – TEL. 872 – 1025,

 

ul. Rejtana 16 C, budynek A2 – pokój 107,108.

 


 

 

 

 

STYPENDIA

na rok akad. 2016/2017 semestr letni

 

Z DNIEM 22 MAJA 2015 ROKU WSZEDŁ W ŻYCIE NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW – dostępny pod niżej podanym linkiem:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017 semestr letni zobowiązani są.:

- złożyć wniosek elektronicznie w programie WIRTULANA UCZELNIA.10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia – instrukcja :

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/instrukcje-elektronicznego-wypelniania-wnioskow-o-przyznanie-swiadczen-pomocy-materialnej-przez-studentow-ur

- wydrukować zarejestrowany wniosek i złożyć wraz z kompletem wymaganej   dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799 w terminach:

II rok II stopnia (z naboru letniego 2015/2016): Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka do 15.02.2017

I rok II stopnia ( z naboru letniego 2016/2017) Architektura Krajobrazu, Rolnictwo, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – od 17.02.2017 do 04.03.2017

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz wykaz dokumentacji dostępne są również w Dziekanacie (pok. nr 4).

 

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

( termin, wnioski) UDZIELA DZIAŁ KSZTAŁCENIA – TEL. 872 – 1025,

ul. Rejtana 16 C,

budynek A2 – pokój 107,108.

 

STYPENDIA w roku akad. 2014/2015

 

 

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 zobowiązani są złożyć wniosek wraz z wymaganymi zaświadczeniami w terminie od 05 maja do 16 czerwca 2014 r. w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-1799.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz dla studentów UR oraz druki podań dostępne są w Dziekanacie (pok. nr 4) lub na stronie internetowej:

 

Wniosek, załączniki, wykaz potrzebnych dokumentów:

http://ur.edu.pl/studenci/dzial-spraw-studenckch/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/zalaczniki-do-regulaminu

 

Wykaz wymaganych zaświadczeń i oświadczeń zawiera załącznik nr 12.

 

         Ze względu na obszerność wniosku i konieczność weryfikacji składanych dokumentów prosimy o nieodkładanie złożenia wniosku na dzień 16 czerwca!!!

 

 

         WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW ( termin, wnioski) UDZIELA DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH – TEL. 872 – 1025, ul. Rejtana 16 C, budynek A2 – pokój 107,108.

 

Stypendia w semestrze letnim 2014/2015

 

Studenci:

 

- I roku studiów II stopnia Architektury Krajobrazu, Rolnictwa i Technologii Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 ( semestr letni) zobowiązani są złożyć podanie wraz z wymaganymi zaświadczeniami w terminie od 19 lutego do 05 marca 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4,

tel. (017) 872-17-99

 

- II roku studiów II stopnia Rolnictwa i Technologii Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2014/2015 ( semestr letni) zobowiązani są złożyć podanie wraz z wymaganymi zaświadczeniami w terminie od 02 do 16 lutego 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Biologiczno-Rolniczego, (Dział Stypendialny) pok. nr 4, tel. (017) 872-17-99

 

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR oraz druki podań dostępne są w Dziekanacie (pok. nr 4) lub na stronie internetowej:

 

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin-2014

 

 

 

WSZELKICH INFORMACJI W SPRAWIE PRZYZNANIA MIEJSC W DOMU STUDENCKIM ORAZ  STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW ( termin, wnioski) UDZIELA DZIAŁ KSZTAŁCENIA – TEL. 872 – 1025, ul. Rejtana 16 C, budynek A2 – pokój 107,108.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow