Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Programowe praktyki zawodowe są integralną częścią planu studiów i programu nauczania na wszystkich kierunkach Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Są realizowane w zakładach pracy będących podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej, laboratoriami lub innymi instytucjami o profilu działalności zbieżnym z określonym kierunkiem studiów. Organizacja i przebieg praktyki jest dostosowany do charakteru poszczególnych kierunków studiów. Głównym celem praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach, rozwijanie umiejętności jej wykorzystania oraz nabywanie doświadczenia zawodowego.

Praktyki organizowane są w oparciu o Zarządzenie nr 40/2013 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 07.03.2013r. w sprawie organizacji programowych praktyk zawodowych. Zgodnie z tym Zarządzeniem (§ 11, pt 1) ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres praktyki pokrywają studenci we własnym zakresie.

Informacji dotyczących przebiegu praktyk udzielają pracownicy Sekcji praktyk programowych oraz Opiekunowie dydaktyczni praktyk, powołani dla każdego kierunku przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest jej zrealizowanie, przedstawienie zakresu realizowanych obowiązków i miejsca odbywania praktyki oraz przedłożenie następujących dokumentów:

1.    oświadczenia zakładowego opiekuna praktyk o wyrażeniu zgody na przyjęcie na praktykę na podstawie ramowego planu praktyki,

2.    dziennika praktyk zawierającego opis działań i zadań wykonywanych przez studenta ujętych w tygodniowych kartach pracy, potwierdzonych podpisem zakładowego opiekuna praktyk,

3.    opinii z przebiegu praktyki zawodowej, wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk,

4.    sprawozdania, sporządzonego przez studenta – praktykanta, zawierającego opis zrealizowanej praktyki, nabytych i doskonalonych umiejętności oraz ocenę własną praktyki, jej przydatności w poszerzaniu kompetencji zawodowych. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow