REKRUTACJA LETNIA 2018/2019

 

 

Architektura krajobrazu I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Biologia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Ochrona Środowiska I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Rolnictwo I stopnia  (stacjonarne i niestacjonarne)

Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

NOWE KIERUNKI STUDIÓW:

Agroleśnictwo I stopnia (niestacjonarne i niestacjonarne)

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Więcej informacji o kierunkach studiów na Wydziale

 

 

Harmonogram rekrutacji na studia wyższe, rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym

Ostatni dzień rejestracji w systemie oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych

Terminy egzaminów wstępnych

Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Ostateczny wykaz osób
przyjętych na studia

I termin

14 maja

16 lipca

-

I  tura

18 lipca

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

Ogłoszenie I listy rezerwowej

(w systemie rekrutacyjnym na indywidualnym koncie kandydata)

18-20 lipca

21 lipca

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

II  tura

26 lipca

26-27 lipca

30 lipca

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

II termin

od 21 lipca

(na kierunkach na których pozostały jeszcze wolne miejsca)

18 września

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

-

19 września

19-21 września

22 września

(w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć ogłaszany będzie kolejny termin rekrutacji)

III termin

od 21 września

(na kierunkach na których pozostały jeszcze wolne miejsca)

25-28 września

Przyjmowanie dokumentów, wydawanie decyzji:

w trzecim naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej, składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

 

 Dane kontaktowe oraz terminy dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dokładny adres siedziby WKR

Terminy dyżurów
(dni robocze)

Godziny dyżurów

Numer telefonu

Adres e mail

ul. Ćwiklińskiej 1a

35-601 Rzeszów

bud. D-3 (Laboratorium), pok. 14

maj, czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

10.00-12.00

09.00-14.00

dyżur e-mail

09.00-14.00

17 872 17 94

rek.wb-r@ur.edu.pl


 

 

Wejście do systemu rekrutacyjnego

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow